CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

1. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH)

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận và được quy định từ Điều 72 đến Điều 87 Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản hưởng dẫn khác. Cũng theo quy định của pháp luật thì Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có hai loại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. Chúng ta phải hiểu rằng chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có có ít nhất 02 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

 

2. Phân loại công ty TNHH                       

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

=> Như vậy có thể hiểu được rằng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một công ty mang tính đối vốn. Có nghĩa là những người thành lập công ty (những thành viên góp vốn) này chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với vốn góp của mình đã cam kết góp vào công ty khi xảy ra rủi ro. Tài sản riêng của họ không cam kết góp vốn vào công ty sẽ không chịu ảnh hưởng và rủi ro. Chính vì trách nhiệm hữu hạn đối với tài sản mà những thành viên góp vốn vào công ty chỉ được chia lợi nhuận hoặc có các quyền lợi khác tương ứng đối với số vốn họ đã cam kết góp.

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Là hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

3. Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH

Ưu điểm:

Được quyền quyết định mọi vấn đề của công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên còn công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cũng không quá phức tạp vì các thành viên không nhiều chỉ giới hạn không quá 50 thành viên thông thường cũng quen biết nhau do đó cũng rất dễ điều hành, quản lý.

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn nên các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phần vốn góp vào công ty, không liên quan gì tới tài sản cá nhân các thành viên, hạn chế được rủi ro cho các thành viên một cách tốt hơn.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì có thể xuất hiện chuyển nhượng vốn tuy nhiên được pháp luật quy định chặt chẽ nên hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát, người lạ khó có thể tham gia điều hành công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn dễ dàng hơn so với công ty tư nhân.

Nhược điểm:

Số lượng thành viên bị giới hạn không được vượt quá 50 thành viên góp vốn.

Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn nên bị hạn chế với viêc huy động con số lớn trong thời gian ngắn.

Khó có thể ký kết những hợp đồng có giá trị lớn hơn so với tài sản của công ty do đối tác sẽ bị ảnh hưởng vì chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên nếu quy mô kinh doanh chưa lớn thì việc này gần như rất ít gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

Từ những phân tích trên bạn đã hiểu được những đặc điểm, tính chất đặc thù của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Luật Nhật Hà luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ: 0967164636 – 0945603196 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng.!

————————————————————————————

LUẬT NHẬT HÀ

Hotline: 0967164636 - 0945603196

Website: http://luatnhatha.com/

Email: luatnhatha@gmail.com

Địa chỉ: Số 06, ngõ 207/33 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

TIN LIÊN QUAN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 

Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của khách hàng, LUẬT NHẬT HÀ đã hợp tác với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài và qua các tư duy, hành động cụ thể đã được khách hàng đánh giá cao về năng lực, tâm huyết và hiệu quả công việc

G

0967164636