KIỂM NGHIỆM VÀ CÔNG BỐ KHẨU TRANG Y TẾ

KIỂM NGHIỆM VÀ CÔNG BỐ KHẨU TRANG Y TẾ

Luật Nhật Hà cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế trọn gói qua 2 giai đoạn sau:

Thứ nhất: Kiểm nghiệm sản phẩm khẩu trang y tế

- Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm khẩu trang y tế cho Luật Nhật Hà khoảng 30 - 50 cái

- Chúng tôi lên chỉ tiêu kiểm nghiệm khẩu trang vải dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam

- Đại diện khách hàng mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm định chất lượng

- Thời gian kiểm nghiệm khẩu trang vải thực hiện khoảng 05 - 07 ngày làm việc

- Theo dõi trong suốt quá trình kiểm định cho đến khi có kết quả Đạt

- Nhận kết quả kiểm nghiệm sản phẩm và tiến hành làm công bố tiêu chuẩn sản phẩm khẩu trang


** Lưu ý: Chúng tôi kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm được Bộ Y Tế công nhận

Thứ 2: Công bố tiêu chuẩn sản phẩm khẩu trang y tế

- Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường..

- Tiêu chuẩn cơ sở  (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở. 

Đối với những doanh nghiệp đang muốn công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khẩu trang y tế, cần thực hiện những thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở cho mặt hàng này, thành phần hồ sơ bao gồm như sau:

I. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở

1. Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở

2. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố (chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiêm) kèm theo quyết định ban hành; 

3. Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

II. Dịch vụ tư vấn thủ tục kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế của Luật Nhật Hà

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố tiêu chuẩn cơ sở:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Tư vấn Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Đại diện hoàn tất các Thủ tục kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Nhật Hà sẽ tiến hành soạn Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng;

- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

- Đại diện lên cơ quan Nhà nước để nộp Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng.

Thời gian- 15 ngày làm việc (thời gian bao gồm kiểm nghiệm mẫu )

Luật Nhật Hà luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ: 0967164636 – 0945603196 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng.!

————————————————————————————

LUẬT NHẬT HÀ

Hotline: 0967164636 - 0945603196

Website: http://luatnhatha.com/

Email: luatnhatha@gmail.com

Địa chỉ: Số 06, ngõ 207/33 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

TIN LIÊN QUAN XIN GIẤY PHÉP

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 

Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của khách hàng, LUẬT NHẬT HÀ đã hợp tác với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài và qua các tư duy, hành động cụ thể đã được khách hàng đánh giá cao về năng lực, tâm huyết và hiệu quả công việc

G

0967164636