QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CHO BÁNH KẸO

QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CHO BÁNH KẸO

Để sản phẩm bánh kẹo được xuất khẩu lưu hành ra thị trường nước ngoài một cách hợp pháp thì phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Luật Nhật Hà tư vấn miễn phí các thủ tục cũng như quy trình xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bánh kẹo nhằm hỗ trợ quý doanh nghiệp trong các vấn đề thủ tục pháp lý một cách tốt nhất.

1. CĂN CỨ XIN CẤP CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TƯ DO (CFS) CHO SẢN PHẨM

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS là một trong các loại giấy tờ quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu mà các thương nhân cần quan tâm tránh tình trạng hàng hóa phải lưu kho tại hải quan gây tổn thất cho doanh nghiệp. Theo quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do CFS mới nhất và một số quy định gồm:

 •  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 •  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
 •  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 •  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 •  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 •  Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003;
 •  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO

- Thứ nhất: Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Thức hai: Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Lưu ý: CFS đối với hàng hóa xuất khẩu thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh và phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định này. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân nộp CFS theo mẫu CFS do nước đó quy định; cơ quan cấp CFS dựa trên mẫu được yêu cầu để cấp CFS.

3. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ XIN CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CẦN LÀM

- Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp giấy phép lưu hành tự do theo quy định

- Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do cho cơ quan cấp giấy phép lưu hành tự do

- Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép lưu hành tự do về việc chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng các quy định về yêu cầu cấp giấy phép lưu hành tự do.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp CFS.

- Khi phát hiện có những sai sót trên giấy phép lưu hành tự do do lỗi của thương nhân, người đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do thông báo ngay cho cơ quan cấp giấy phép lưu hành tự do để cấp CFS mới thay thế CFS có sai sót; nộp lại CFS có sai sót cho cơ quan cấp CFS để huỷ bỏ.

- Nộp phí và lệ phí cấp giấy phép lưu hành tự do theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. CÁC BƯỚC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CHO BÁNH KẸO

Bước 1 :

Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng; mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có); thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân

- Danh Mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính

- Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc; kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; cơ quan cấp CFS thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ

- Thời hạn cấp CFS không quá 3 ngày làm việc; kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, cơ quan cấp CFS có văn bản trả lời nêu rõ lý do

- Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó

- Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân

- Trường hợp bổ sung, sửa đổi CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp CFS. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ; đúng quy định, cơ quan cấp CFS xem xét Điều chỉnh; cấp lại CFS cho thương nhân.

5. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CHO BÁNH KẸO

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS; (Phụ lục IV) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ

- Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp

- Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm; hàng hóa kèm theo cách thể hiện; (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa)

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh An toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất; đóng gói bánh kẹo

- Bản kết quả thử nghiệm, kiểm nghiểm sản phẩm

- Nhãn sản phẩm đối lô hàng xuất khẩu

Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

6. ĐƠN VỊ CẤP VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO CHO SẢN PHẨM BÁNH KẸO

- Thời gian thực hiện: từ 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày ký nộp hồ sơ hợp lệ

- Đơn vị quản lý, thực hiện cấp phép là: Bộ công thương

- Thời gian hiệu lực giấy phép: 02 năm kể từ ngày cấp

Dịch vụ tư vấn đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Luật Nhật Hà

Luật Nhật Hà tự hòa là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ xin giấy phép lưu hành tự do cho tất cả các mặt hàng sản phẩm. Chúng tôi luôn theo sát mọi bước tiến nhằm giúp quý doanh nghiệp có thể an tâm hoạt động sản xuất cũng như đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Đến với dịch vụ tư vấn giấy phép của chúng tôi quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn đăng ký Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bánh kẹo theo đúng quy định.

 • Tư vấn quy định pháp lý về vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng nhận lưu hành tự do CFS cho mặt hàng bánh kẹo
 • Tư vấn điều kiện cấp giấy phép lưu hành tự do sản phẩm
 • Tư vấn các trường hợp được cấp lại giấy phép lưu hành sản phẩm
 • Tư vấn hồ sơ để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cfs cho sản phẩm xuất khẩu
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác
 • Tiến hành soạn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm cho khách hàng
 • Đại diện Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy lưu hành sản phẩm tại cơ quan chức năng
 • Theo dõi hồ sơ và thông báo tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến Quý doanh nghiệp
 • Đại diện nhận giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và giao cho Quý doanh nghiệp.

Luật Nhật Hà luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ: 0967164636 – 0945603196 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng.!

————————————————————————————

LUẬT NHẬT HÀ

Hotline: 0967164636 - 0945603196

Website: http://luatnhatha.com/

Email: luatnhatha@gmail.com

Địa chỉ: Số 06, ngõ 207/33 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

TIN LIÊN QUAN XIN GIẤY PHÉP

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 

Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của khách hàng, LUẬT NHẬT HÀ đã hợp tác với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài và qua các tư duy, hành động cụ thể đã được khách hàng đánh giá cao về năng lực, tâm huyết và hiệu quả công việc

G

0967164636