MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Luật Nhật Hà cung cấp Hợp đồng lao động mới nhất hiện nay để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế:


Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………/HĐLĐ

 

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại ……………………......

BÊN A:

Tên tổ chức:………………………………………………………………......

Trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm………………..

Số Fax:………………..Số điện thoại:………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………Chức vụ:………..

BÊN B:

Ông (Bà):………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

CMND:…………………….cấp ngày………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):……………………………………………………………...

.................................................................................................................

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1.   Loại HĐLĐ: ………………………………………………………………

2.   Thời hạn HĐLĐ … tháng (2)

3.   Thời điểm từ: ngày …… tháng …… năm …….. đến ngày …… tháng …… năm ……

4.   Địa điểm làm việc: ………………………………………………………

5.   Bộ phận công tác: Phòng ……………….. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………….

6.   Nhiệm vụ công việc như sau:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

– Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

 

Điều 2: Chế độ làm việc (3)

1.  Thời gian làm việc: ………………………………………………………

2.  Từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:

– Buổi sáng : 8h00 – 12h00

– Buổi chiều: 13h30 – 17h30

– Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00

3.           Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những nhân viên được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

4.           Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành

Tải về toàn văn: Hợp đồng lao động mới nhất

Luật Nhật Hà luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ: 0967164636 – 0945603196 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng.!

————————————————————————————

LUẬT NHẬT HÀ

Hotline: 0967164636 - 0945603196

Website: http://luatnhatha.com/

Email: luatnhatha@gmail.com


TIN LIÊN QUAN MẪU ĐƠN TỪ - VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 

Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của khách hàng, LUẬT NHẬT HÀ đã hợp tác với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài và qua các tư duy, hành động cụ thể đã được khách hàng đánh giá cao về năng lực, tâm huyết và hiệu quả công việc

G

0967164636