TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việc lập hồ sơ,tìm hiểu về trình tự thủ tục cũng như xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khá phức tạp nên các nhà đầu tư thường bị lúng túng và tốn thời gian cũng như chi phí. Hãy đến với Luật Nhật Hà chúng tôi sẽ trợ giúp bạn trong mọi lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Những năm gần đây, quá trình hội nhập giúp mở rộng thị trường để thúc đẩy thương mại và các quan hệ kinh tế quốc tế khác, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; hội nhập cũng tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm và doanh nghiệp; đồng thời, làm tăng khả năng thu hút đầu tư vào nền kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể theo các hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư còn đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

          Một trong những hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài được đa số các nhà đầu tư lựa chọn là đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Đây là hình thức đầu tư dễ dàng nhất và tỷ lệ thành công cao nhất. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam. Ngoài các hình thức thành lập doanh nghiệp còn có các hình thức đầu tư không thành lập doanh nghiệp, đó là: đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), và hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện:

          Điều kiện chung:

v  Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư như sau:

ü  Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

ü  Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

ü  Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

ü  Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

v  Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

v  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.

Điều kiện trong các lĩnh vực cụ thể:

v  Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất:

ü  Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương.

ü  Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án.

ü  Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự.

v  Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại:

ü  Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.

ü  Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.

ü  Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

v  Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ:

ü  Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO.

ü  Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.

ü  Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.

ü  Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.

Dù với bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng như thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, chi nhánh hay văn phòng đại diện hoặc tìm kiếm đối tác và đàm phán với đối tác trong nước, nước ngoài v.v…, LUẬT NHẬT HÀ đều chú trọng đến từng nhu cầu cụ thể của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Hãy đến với chúng tôi, LUẬT NHẬT HÀ, để được trải nghiệm những dịch vụ pháp lý tốt nhất.

————————————————————————————

LUẬT NHẬT HÀ

Hotline: 0967164636 - 0945603196

Website: http://luatnhatha.com/

Email: luatnhatha@gmail.com

TIN LIÊN QUAN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 

Với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu của khách hàng, LUẬT NHẬT HÀ đã hợp tác với nhiều đối tác trong nước và nước ngoài và qua các tư duy, hành động cụ thể đã được khách hàng đánh giá cao về năng lực, tâm huyết và hiệu quả công việc

G

0967164636